'lyra2z330' algo coins (2)

NameSymbolHeightDifficultyNetwork HashRewardPools
GravityGXX59205300 H/s1.502
NoirNOR54330202.92 KH/s0.662